Poľovnícka spoločnosť vlastníkov pôdy Gbely - pole